Informatie 'Verbeter je zorg'

Op www.verbeterjezorg.nl kunnen patiënten hun ervaringen melden met de eerstelijnszorg door hun huisarts, tandarts, apotheek, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, podotherapeut, logopedist of oefentherapeut (Cesar/Mensendieck). Daarbij kan men ook voorstellen doen voor verbeteringen.

Deze meldingen worden direct naar de zorgverlener gestuurd en na diens akkoord ook op de site geplaatst. Indien uw melding alleen bedoeld is voor uw zorgverlener en u niet wilt dat deze op de site geplaatst wordt moet u dat duidelijk bij de beschrijving van uw ervaring aangeven. Het streven is om een open dialoog te starten over wat er al goed gaat in de verleende zorg en wat voor verbetering vatbaar is. Hierin worden niet alleen mogelijke verbeteringen van één enkele zorgverlenerspraktijk meegenomen, maar ook van een gezondheidcentrum of zelfs wijk.

Het is via 'Verbeter je Zorg' niet mogelijk om formele klachten in te dienen. Daarvoor heeft uw zorgverlener een formele klachtenregeling en procedure, waar u om kunt vragen.

Als u een ervaring meldt als uw zorgverlener deelneemt aan 'Verbeter je zorg' komt uw melding direct in de persoonlijke mailbox van uw zorgverlener terecht. Indien u twijfelt over deelname van uw zorgverlener, kunt u uw melding gewoon starten door de oranje knop 'Meld uw ervaring' aan te klikken en bij vraag 6 te kijken of uw zorgverlener bij de deelnemende zorgverleners staat. Indien u zorgverlener (nog) niet deelneeemt kunt u toch melden. Deze wordt dan via het team van 'Verbeter je zorg' doorgezonden aan uw zorgverlener. Uw zorgverlener krijgt dan ook zonder verdere verplichting informatie over 'Verbeter je zorg'. Aan deelname zijn voor individuele zorgverleners geen kosten verbonden en zorgverleners kunnen altijd vrijblijvend kennis maken met het systeem. U kunt uw zorgverlener ook zelf attenderen op de mogelijkheid voor deelname aan 'Verbeter je zorg'. Indien u graag informatiemateriaal ontvangt om door te geven aan uw zorgverlener kunt u dit bestellen via een info@verbeterjezorg o.v.v. uw naam en adresggevens.  

Zorgverleners kunnen zich aanmelden voor deelname door ons te mailen. Ook een patiënt kan zo een zorgverlener aanmelden. 'Verbeter je zorg' zal dan deze zorgverlener verzoeken om deel te nemen.

Hoe kan ik mijn ervaring melden?

Uw ervaringen met de eerstelijnszorg worden in 'Verbeter je zorg' op twee manieren opgenomen.     

1. Via oranje knop: Meld uw ervaring (korte vragenlijst)

U kunt op ‘Verbeter je zorg’ een voor u belangrijke ervaring melden met een zorgverlener. Een positieve of een negatieve ervaring. Klik hiervoor op de oranje knop met ‘Meld uw ervaring’ boven aan deze pagina voor de korte vragenlijst. Het invullen kost maximaal 5 minuten.
Deze ervaringen worden direct doorgestuurd naar uw zorgverlener.

2. Via de enquêteknop of na het melden van uw ervaring 

Om een volledig beeld te geven van alle zwakke en sterke bevindingen kunt u (al dan niet na het melden van uw ervaring) de volledige vragenlijst invullen. Dit kost ongeveer 10-15 minuten extra. Ook deze gegevens gaan naar uw zorgverlener. Door dit te doen krijgt uw zorgverlener een compleet en algemeen beeld.

Wat gebeurt er met de meldingen?

Een melding wordt direct doorgestuurd aan de betreffende zorgverlener. Deze bekijkt de reacties en verbetervoorstellen en geeft aan wat hij of zij hiermee gaat doen. De zorgverlener accepteert de ervaring en stuurt hem daarmee naar de site of stuurt de ervaring niet door naar de site en stuurt alleen een persoonlijke reactie naar de indiener. Alle ervaringen en bevindingen, ook die niet op de site geplaatst zijn, worden meegenomen in de cijfers en tabellen. Uw reactie gaat dus nooit verloren.

U krijgt ook altijd een reactie op uw melding. De ervaringen en bevindingen die geplaatst worden zijn te lezen voor zowel patiënten als zorgverleners. Er bestaat ook de mogelijkheid om hierop te reageren door ingezonden meningen of ervaringen. Het streven is een open dialoog over de  zorgverlening die leidt tot kwaliteitsverbetering.

Anoniem

U bent niet verplicht om uw naam kenbaar te (laten) maken, dan worden uw ervaringen en bevindingen anoniem doorgegeven. ‘Verbeter je zorg’ wil echter graag het gesprek op gang brengen tussen de zorgverlener en de patiënt over de kwaliteit van de zorg. Daarom vinden wij het positief als mensen hun naam wel geven. Misschien vraagt dit nu nog wat moed van u als patiënt en is het wennen voor de zorgverleners dat ze direct worden aangesproken op hun zorgverlening.

Misschien bent u zelfs bang dat de zorgverlener het u kwalijk neemt als u iets nadeligs ervaart. Wij vinden echter dat u als patiënt, net als in een winkel waar u iets koopt, uw zorgverlener rustig mag laten weten wat u vindt. Alleen als uw zorgverlener weet dat u iets vervelend hebt gevonden of juist heel prettig kan hij de juiste zorg geven. Wij vragen de zorgverleners die meedoen open te staan, ook voor negatieve ervaringen. U mag uiteraard zelf beslissen of u uw naam wel of niet  wilt vermelden.

Voor alle verdere toelichting en antwoorden op mogelijke vragen ga naar 'veel gestelde vragen'.


Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact