Veel gestelde vragen

Privacy
Ervaring melden
Wat gebeurt er met een ingediende ervaring
Deelname als zorgverlener

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?

Zorgverleners kunnen zich aanmelden voor deelname door ons te mailen. Ook een patiënt kan zo een zorgverlener aanmelden. 'Verbeter je zorg' zal dan deze zorgverlener verzoeken om deel te nemen.
Alle zorgverleners in de eerstelijnszorg kunnen zich opgeven voor deelname. Hier zijn in ieder geval tot 2012 geen kosten aan verbonden.
U kunt zich ook telefonisch wenden tot de vraagbaak 046-4208023 (Jack Gerats, Huis voor de Zorg). U ontvangt dan nadere informatie en/of een vragenformulier voor deelname.  

Kan men met ’Verbeter je zorg’ punten verzamelen voor het kwaliteitsregister Paramedici?

Kost het invullen van de vragen veel tijd?

Krijg ik ook een breed beeld van mijn zorgverlening?

Levert niet 1 negatieve melding direct een negatief beeld over mij op?

Moet ik iedereen die een ervaring meldt zelf antwoorden?

Begrippen

Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact