Veel gestelde vragen

Privacy
Ervaring melden
Wat gebeurt er met een ingediende ervaring
Deelname als zorgverlener
Begrippen

Wat is de eerstelijnsgezondheidszorg?

De eerstelijnsgezondheidszorg is de zorg die dicht bij huis gegeven wordt en die het aanspreekpunt is voor mensen die zorg nodig hebben. Deze zorg is in principe direct bereikbaar voor iedereen en dus niet zoals bijvoorbeeld de zorg van een specialist (tweedelijnsgezondheidzorg) alleen beschikbaar door een verwijzing. Zorgverleners in de eerstelijnszorg zijn: de huisarts, fysiotherapeut, eerstelijns psycholoog, diëtist, verloskundige, tandarts, logopedist, apotheek, podotherapeut en oefentherapeut (Cesar/Mensendieck).


Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact