Veel gestelde vragen

Privacy
Ervaring melden
Wat gebeurt er met een ingediende ervaring

Hoe kan ik zien of mijn zorgverlener iets doet met mijn verbetervoorstel?

Komt mijn beschreven ervaring altijd op de website?

Nee. Als u een ervaring meldt krijgt uw zorgverlener deze ervaring altijd eerst in zijn of haar persoonlijke mailbox. Uw zorgverlener heeft de keus om de ervaring te accepteren of te weigeren. Indien hij of zij de ervaring accepteert komt deze direct op de website www.verbeterjezorg.nl. Indien de ervaring wordt geweigerd komt deze niet op de website. Wel moet er altijd een reactie worden gestuurd naar u, dus naar de patiënt die de ervaring heeft gemeld. Een zorgverlener kan besluiten om alle ervaringen te accepteren, omdat het gewoon de ervaring van u als patiënt weergeeft.

Uw zorgverlener krijgt altijd de kans om aan te geven of men een verbeteractie onderneemt n.a.v. de ervaring. Daarmee kan uw zorgverlener ook als een ervaring negatief is of misschien zelfs wel wat bot geformuleerd goodwill laten zien. Een zorgverlener mag er ook gerust voor kiezen om alleen constructief geformuleerde ervaringen te plaatsen. Uiteindelijk is 'Verbeter je zorg' niet bedoeld voor het achterlaten van anonieme botte reacties. Als een zorgverlener alle meldingen weigert te plaatsen, zal het team van 'Verbeter je Zorg' hem of haar daarop aanspreken. Als u de lange vragenlijst (enquête) invult wordt deze wel altijd meegenomen in de cijfers. Daarnaast komt uw ervaring wel bij de statistische gegevens te staan.  

Als u een ervaring indient over een zorgverlener die nog niet deelneemt komt deze ook niet op de site.

Deelname als zorgverlener
Begrippen

Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact