Veel gestelde vragen

Privacy
Ervaring melden
Wat gebeurt er met een ingediende ervaring
Deelname als zorgverlener

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?

Kan men met ’Verbeter je zorg’ punten verzamelen voor het kwaliteitsregister Paramedici?

Kost het invullen van de vragen veel tijd?

Krijg ik ook een breed beeld van mijn zorgverlening?

Levert niet 1 negatieve melding direct een negatief beeld over mij op?

Nee, dat hoeft helemaal niet. Allereerst heeft u als zorgverlener de kans om direct te laten zien wat u doet met de negatieve ervaring, doordat u een verbetervoorstel op de website kunt plaatsen. Daarmee laat u juist de goodwill zien en dat u naar uw patiënten wilt luisteren en uw zorg wilt verbeteren. Naar ons oordeel geeft u daarmee juist een positief beeld. Bij de waarderingcijfers staan altijd de aantallen. Dus stel dat u een 3 scoort op een onderwerp doordat één iemand negatief over iets is, dan is wel direct te zien dat het maar om één persoon gaat. Als een melding echt boosaardig is, kunt u tenslotte altijd besluiten om deze niet te plaatsen, die mogelijkheid heeft u door de melding te weigeren. U stuurt dan alleen een reactie naar de melder.

Moet ik iedereen die een ervaring meldt zelf antwoorden?

Begrippen

Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact