Veel gestelde vragen

Privacy
Ervaring melden
Wat gebeurt er met een ingediende ervaring
Deelname als zorgverlener

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?

Kan men met ’Verbeter je zorg’ punten verzamelen voor het kwaliteitsregister Paramedici?

Kost het invullen van de vragen veel tijd?

Krijg ik ook een breed beeld van mijn zorgverlening?

De enquête (uitgebreide vragenlijst) van 'Verbeter je zorg' is een gevalideerde vragenlijst die een beeld oplevert over de tevredenheid van patiënten over de thema's: deskundigheid, bereikbaarheid/toegankelijkheid, betaalbaarheid van zorg, samenwerking/ ketenzorg, bejegening en zeggenschap/inspraak. Deze gegevens zijn ook opvraagbaar per individuele zorgverlener/praktijk. Als voldoende patiënten de enquête invullen, krijgt de zorgverlener daarmee dus naast inzicht in specifieke bevindingen ook een breed beeld van zijn zorgverlening.

Levert niet 1 negatieve melding direct een negatief beeld over mij op?

Moet ik iedereen die een ervaring meldt zelf antwoorden?

Begrippen

Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact