Veel gestelde vragen

Privacy
Ervaring melden
Wat gebeurt er met een ingediende ervaring
Deelname als zorgverlener

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?

Kan men met ’Verbeter je zorg’ punten verzamelen voor het kwaliteitsregister Paramedici?

Nee. Als een van uw  patiënten een ervaring meldt, krijgt u deze ervaring altijd eerst in uw persoonlijke mailbox. U hebt de keus om de ervaring te accepteren of te weigeren. Indien u de ervaring accepteert, komt deze direct op de website www.verbeterjezorg.nl. Indien u de ervaring weigert komt deze niet op de website. Wel moet er dan altijd even een reactie worden gestuurd naar de patiënt die de ervaring heeft gemeld. U kunt besluiten om alle ervaringen te accepteren, omdat het gewoon de ervaring van mensen weergeeft. U krijgt altijd de kans om daarbij aan te geven of u een verbeteractie onderneemt n.a.v. de ervaring. Daarmee kunt u ook als een ervaring negatief is of misschien zelfs wel wat bot geformuleerd uw goodwill laten zien. U mag er ook gerust voor kiezen om alleen constructief geformuleerde ervaringen te plaatsen. Uiteindelijk is 'Verbeter je zorg' niet bedoeld voor het achterlaten van anonieme botte reacties.

Kost het invullen van de vragen veel tijd?

Krijg ik ook een breed beeld van mijn zorgverlening?

Levert niet 1 negatieve melding direct een negatief beeld over mij op?

Moet ik iedereen die een ervaring meldt zelf antwoorden?

Begrippen

Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact