Veel gestelde vragen

Privacy
Ervaring melden
Wat gebeurt er met een ingediende ervaring
Deelname als zorgverlener

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat moet ik doen?

Kan men met ’Verbeter je zorg’ punten verzamelen voor het kwaliteitsregister Paramedici?

Net als in HKZ, ISO, Prevo staat in het kwaliteitsregister Paramedici onder patiënttevredenheidsonderzoek het volgende omschreven: "Op methodische wijze genereren van feedback van patiënten/ cliënten. Volgens een methode die is omschreven in de literatuur".
Verbeterjezorg vervangt volledig het patiënt-/ cliënttevredenheidsonderzoek (KTO). In ziekenhuizen gaan we het nu ook gebruiken voor incidentmeldingen.
Inmiddels zijn onze GGD-systemen gecertificeerd door Lloyd's (accreditatie-organisatie) die ons systeem de "hedendaagse KTO" noemde in haar verslag.
Het antwoord op de vraag of je hiermee punten kunt verzamelen voor het kwaliteitsregister is dus "ja". Wel dient u eerst nog een interne procedure te hebben waarin omschreven is hoe u met verbetervoorstellen (corrigerende en preventieve maatregelen) omgaat. Mocht u die nog niet hebben kunt u zich melden via info@verbeterjezorg.nl. Wij zetten hem dan graag op de site.

Kost het invullen van de vragen veel tijd?

Krijg ik ook een breed beeld van mijn zorgverlening?

Levert niet 1 negatieve melding direct een negatief beeld over mij op?

Moet ik iedereen die een ervaring meldt zelf antwoorden?

Begrippen

Home Ervaringen Verbeteringen Thema's Enquete Contact